Odběr krve

K odběru krve používejte zkumavky pro srážlivou krev. Po odběru je třeba nechat zkumavku s krví 20-30 minut srážet (jinak může dojít k tvorbě fibrinu v séru). Pro delší skladování (přes noc) je třeba krev odstředit a sérum přepipetovat do čisté zkumavky (eppendorfky).


Množství vzorku:
min.1,5 - 2,0 ml krve - kompletní biochemie
nebo
min. 400 ul séra/plazmy - kompletní biochemie bez iontů
min. 100 ul séra/plazmy - ionty (Na,K,Cl)
min. 500 ul séra/plazmy - hormony