Kreatinin

Princip testu: fotometrické stanovení, kreatinin vytváří s kyselinou pikrovou v alkalickém prostředí žlutočervenou sloučeninu, barevná intenzita sloučeniny je úměrná množství kreatininu ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma (heparin,EDTA), moč.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C.

Interference: hemoglobin > 12,5 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: produkt metabolismu kreatininu a kreatinfosfátu ve svalové tkáni, vylučuje se ledvinami.

↑ renální selhání, ruptura močového měchýře, dehydratace, šok.