Přímý bilirubin

Princip testu: fotometrické stanovení, přímý bilirubin přímo reaguje se sulfodiazonivou solí za vzniku barevného komplexu – azobilirubinu. Barevná intenzita komplexu je úměrná koncentraci celkového bilirubinu ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma (heparin).

Stabilita: 3 dny při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62mg/l, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: žlutý pigment, vzniká rozpadem hemoglobinu.