ALP

Princip testu: fotometrické stanovení, aktivita ALP je určena měřením rychlosti konverze substrátu p-nitrofenylfosfátu na p-nitrofenol v přítomnosti hořečnatých, zinečnatých iontů a 2-amino-2-metyl-1-propanolu AMP jako akceptoru fosfátu. Změna absorbance při 340 nm vlivem je úměrná aktivitě ALP ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma(heparin, EDTA).

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 2 měsíce při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62 mg/l, bilirubin > 20 mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: katalyzuje hydrolýzu monoesterů kyseliny fosforečné, v alkalickém prostředí přítomna v játrech, kostech, placentě, ledvinných tubulech.

↑ poruchy funkce jater, žlučníku a žlučových cest, pankreatitidy, žlučová peritonitida, extrémní fyzická námaha, hyperadrenokorticizmus,  hyperparatyreóza, generalizované onemocnění kostí, septické stavy, neoplazie, gravidita, aplikace kortikosteroidů, antikonvulziv.

↓ chronická nemoc z ozáření, podvýživa.