ALT

Princip testu: fotometrické stanovení, ALT přenáší aminoskupinu z alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a glutamátu. Pyruvát vstupuje do reakce katalyzované laktátdehydrogenázou s koenzymem NADH za vzniku laktátu a NAD+. Absorbance měřená při 340 nm je úměrná aktivitě ALT ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma (heparin, EDTA).

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 2,5 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam:  cytoplazmatický enzym, nejvyšší aktivita v hepatocytech.

↑ poškození jater – infekce, intoxikace, portosystémový zkrat, neoplazie, šok, akutní pankreatitida, myokarditida, horečka.