Amyláza

Princip testu: fotometrické stanovení, 2-chloro-4nitrofenyl-α-maltotriosid (CNP-G3) je specifický substrát pro α-amylázu. Nevyžaduje přítomnost pomocných enzymů. Uvolnění 2-chloro-4-nitrofenolu ze substrátu a následné zvýšení absorbance při 405 nm je úměrné aktivitě α-amylázy ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma (heparin, EDTA).

Stabilita: 10 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62 mg/l, bilirubin > 10 mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: nejvyšší koncentrace ve slinivce, vylučují také slinné žlázy, štěpí komplexní sacharidy.

↑ ledvinná nedostatečnost, virové hepatitidy.

↓ onemocnění jater, cystická fibróza.