AST

Princip testu: fotometrické stanovení, enzym AST katalyzuje transaminaci aspartátu a 2-oxoglutarátu za vzniku L-glutamátu a oxalacetátu. Oxalacetát je redukován na malát enzymem malát dehydrogenáza a NADH se mění na NAD+. Absorbance měřená při 340 nm je úměrná aktivitě AST ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma (heparin, EDTA).

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 2,5 g/dl, askorbát > 7,75mg/l, bilirubin > 0,625mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: aktivita v játrech, srdci, kosterní svalovině, erytrocytech.

↑ poškození jater – infekce, intoxikace, portosystémový zkrat, neoplazie, šok, poškození kosterní svaloviny, poškození myokardu, extrémní fyzická námaha.