Psí pankreatická lipáza v-LIP

Princip testu: fotometrické stanovení psí pankreatické lipázy, kolorimetrická metoda založená na specifické degradaci substrátu trioleinu. Jediná fotometrická metoda specifická pro diagnostiku pankreatitidy, 91% korelace s imunometodou pancreatic lipase imunnoreactivity c-PLI u psů.

Vzorek: psí sérum, plazma (na heparin).

Stabilita: 5 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 2,5 g/dl, askorbát > 62 mg/l, bilirubin > 16,25 mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: hydrolyzuje ve vodě nerozpustné estery mastných kyselin a glycerolu, vzniká ve slinivce.

↑ pankreatitida.