Vápník

Princip testu: fotometrické stanovení, arsenazo III tvoří s vápníkem v neutrálním prostředí modře zbarvený komplex. Barevná intenzita měřená při 670 nm je úměrná koncentraci vápníku ve vzorku.

Vzorek: sérum, plasma (heparin).

Stabilita: 3 týdny při 2-8°C, 6 měsíců při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: součást minerálního profilu kostní tkáně, přenáší signál v buňkách, faktor srážení krve.

↑ hypervitaminóza D, osteolytické kostní tumory, hyperparatyreóza, osteomyelitidy, renální selhání, difuzní osteoporóza, dehydratace, překrmování vápníkem, aplikace Ca-preparátů.

↓ akutní pankreatitida, renální selhání, poporodní eklampsie, hypomagnezémie, hypoproteinémie, paraneoplastická hyperkacémie, primární hypoparatyreóza, sekundární hyperparatyreóza, intoxikace etylenglykolem, aplikace antikonvulziv, gukokortikoidů, plazmaexpanderů, hemolýza.