Chloridy

Princip testu: potenciometrické stanovení iontově selektivními elektrodami.

Vzorek: sérum, plasma (lithium heparin), moč.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: extracelulární anion, udržuje osmotický tlak a acidobazickou rovnováhu, součást žaludeční šťávy.

↑ selhání ledvin, metabolická acidóza, dehydratace, infuzní terapie.

↓ dlouhodobé zvracení a průjmy hladovění.