Draslík

Princip testu: potenciometrické stanovení iontově selektivními elektrodami.

Vzorek: sérum, plasma (lithium heparin), moč.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: hlavní intracelulární kation, udržuje osmotický tlak a acidobazickou situaci, vliv na aktivitu srdečního svalu.

↑ akutní renální selhání, chronické renální selhání, obstrukce nebo ruptura uretry, hypoadrenokorticismus, hypoaldosteronismus, metabolická acidóza, rozsáhlé poškození tkání, hypertermie, horečka, aplikace infuzních roztoků, digitalisových preparátů, β – adrenergních agonistů, β – blokátorů.

↓ chronický průjem, chronické zvracení, akutní renální selhání, insuficience jater nebo srdce, nefrotický syndrom, onemocnění CNS, hypertyreóza, Cushingův syndrom, primární hyperaldosteronismus, diabetes mellitus, apliakce thiazidových diuretik, mineralokortikoidů, bikarbonátu, laktátu, emetik, laxancií, inzulinu.