Hořčík

Princip testu: fotometrické stanovení, hořčík tvoří ve specifické reakci fialově zbarvený komplex v zásaditém prostředí za přítomnosti EDTA. Barevná intenzita komplexu je úměrná koncentraci hořčíku ve vzorku.

Vzorek: sérum, plasma (heparin).

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam:  Působí v mnoha enzymatických reakcích.

↑ selhání ledvin, dehydratace.

↓ akutní pankreatitida, diabetes mellitus, hypokalcémie.