Sodík

Princip testu: potenciometrické stanovení iontově selektivními elektrodami.

Vzorek: sérum, plasma (lithium heparin), moč.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam:  hlavní extracelulární kation, udržuje osmotický tlak, a nervosvalovou dráždivost.

↑ průjem, zvracení, renální selhání, diabetes mellitus, diabetes insipidus hyperadrenokorticizmus, hyperaldosteronismus, hypotalamová dysfunkce, evaporace, horečka, hypertermie, popáleniny, žíznění, vysokoproteinová dieta, intoxikace solí, aplikace iontových roztoků.

↓ těžký průjem, chronické zvracení, jaterní cirhóza, kongestivní srdeční selhání, edematózní stavy, akutní i chronické renální selhání, nefrotický syndrom, Addisonova nemoc, syndrom nepřiměřené sekrece vasopresinu, aplikace diuretik, psychogenní polydipsie.