NH3

Princip testu: fotometrické stanovení- suchá chemie, NH3 reaguje s bromfenolovou modří za vzniku barevného komplexu. Intenzita absorbance při 600 nm je úměčná oncentraci NH3 ve vzorku

Vzorek: sérum, plasma (heparin). Po odběru okamžitě centrifugovat a plazmu/sérum transportovat v lednici na ledu.

Stabilita: 2 h při 2-8°C,.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam:  Amoniak vzniká v lidském těle při metabolismu dusíkatých látek a ve střevě působením střevních bakterií. Amoniak je silně toxický, zejména pro centrální nervový systém. V játrech je přeměňován na močovinu. Při porušené funkci jater může hladina amoniaku v krvi stoupat a vést k poškození mozku.

↑ selhání jaterní funkce, otravy jater, následek těžce probíhajícího zánětu jater, poškození mozku při jaterním selhání selhání ledvin.