Fosfor

Princip testu: fotometrické stanovení, anorganický fosfor vytváří s molybdenanem amonným v přítomnosti kyseliny sírové komplex fosfomolybdenanu, jehož koncentrace se měří při 340 nm.

Vzorek: sérum, plasma (heparin).

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C.

Interference: hemoglobin > 2,5 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam:  stavba tvrdých tkání, součást fosfolipidů a nukleových kyselin, v metabolických pochodech.

↑ renální selhání, ruptura močového měchýře, metabolická acidóza, hypoparatyteóza, hypoadrenokorticizmus, hypertyreóza koček, osteolytické kostní tumory, extrémní fyzická námaha, destrukce svalové tkáně, zvýšený příjem fosforu dietou, hypervitaminóza D.

↓ diabetes mellitus, primární hyperparatyreóza, Cushingův syndrom, hyperkalcitoninismus poporodní eklampsie, těžké onemocnění jater, alkalózy hypervitaminóza D, hypomagnezémie, aplikace hydrogenuhličitanů, inzulinu, glukokortikoidů, diuretik.