Cholesterol

Prinicp testu: fotometrické stanovení, cholesterolové estery jsou hydrolyzovány cholesterolesterázou. Vzniklý volný cholesterol se oxiduje pomocí cholesteroloxidázy na cholesten-3-on a zároveň dochází k souběžné produkci peroxidu vodíku, který reaguje s 4-aminoantipyrinem a fenolem za přítomnosti peroxidázy, čímž vzniká chromofor. Intenzita vytvořeného červeného barviva je úměrná koncentraci cholesterolu ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma(heparin, EDTA), odběr nalačno 12h.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C.

Interference: hemoglobin > 2,5 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: syntéza hlavně v játrech, substrát pro tvorbu kortikoidů a pohlavních hormonů.

↑ pankreatitida, jaterní infuficience, cholestáza, nefrotický syndrom, těžké trauma, diabetes mellitus, hyperadrenokoticismus, hypotyreóza, aplikace glukokortikoidů.

↓ jaterní selhání, portosystémové zkraty, exokrinní pankreatická insufience, hypertyreóza u koček, nízkotuková dieta, malabsorbce, aplikace antikonvulziv.