Triacylglyceroly

Princip testu: fotometrické stanovení, triglyceridy ve vzorku jsou hydrolyzovány lipázou za vzniku glycerolu a mastných kyselin. Glycerol je fosforylován a vzniká glycerol-3-fosfát. Glycerol-3-fosfát je oxidován molekulárním kyslíkem, vzniká peroxid vodíku a dihydroxyacetonfosfát. Peroxid vodíku se slučuje s ADPS a 4-aminoantipyrinem za přítomnosti peroxidázy a vniká chinonové barvivo, jehož intenzita je úměrná množství triglyceridu ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma(heparin, EDTA), odběr nalačno 12h.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 2,5 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam:  v krvi vázány na lipoproteiny, zásoba energie.

↑ pankreatitida, idiopatická hyperlipoproteinémie, hypotyreóza, diabetes mellitus, hyperadrenokorticismus, aplikace glukokortikoidů postprandiálně.