Foláty

Princip testu: chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce, test na stanovení obsahu folátů (kys. listové) v séru.

Vzorek: sérum.

Stabilita: 6 h při 2-8°C, 2 měsíce při -20°C.

Interference:  hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam: foláty souží jako kofaktory enzymů ve velkém spektru metabolických procesů. Jejich činnost je svázána s vitamínem B12. Snízený přísun kyseliny listové způsobuje nutriční anémii. Nedostatek folátů může být způsoben také strukturálním a funkčním poškozením trávícího traktu. Dlouhodobý nedostatek folátů vede k megaloblastické anémii.