Fruktosamin

Princip testu: fotometrické stanovení.

Vzorek: sérum.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam:  fruktosamin je glykovaný protein, jehož tvorba je závislá na koncentraci glukózy v krvi. Koncentrace fruktosaminu tedy odráží průměr měnící se koncentrace glukózy v krvi. Fruktosamin proto složí jako indikátor historie průměrné koncentrace glukózy 14 dnů zpětně v léčbě cukrovky. Tento test je vhodný především při potvrzení diabetu u koček, které často trpí na úzkostnými stavy u vet. lékaře a aktuální hodnota glukózy je tímto falešně vysoká.