Phenobarbital

Princip testu: chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce, velmi přesný test na stanovení obsahu phenobarbitalu v séru.

Vzorek: sérum.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam:  phenobarbital je barbiturát, který je nejšířeji používaným antikonvulzivem (skupina léků pro léčbu a prevenci epileptických křečí).