Vitamín E

Princip testu: Stanovení se provádí metodou HPLC s detekcí v UV oblasti.

Vzorek: sérum.

Stabilita: 48 h při 2-8°C, 2 měsíce při -20°C.

Interference: hemolýza.

Diagnostický význam:  Vitamín E je rozpustný v tucích a v organismu slouží jako nejdůležitější antioxidant. Jako takový chrání buňky před oxidačním stresem a účinky volných radikálů. Nedostatek vitamínu E je často spojen s poruchami vstřebávání nebo distribuce tuků, jako je chronická steatorhea, abetalipoproteinemie, nebo u pacientů po resekci střeva. Může se projevit jako neurologické potíže, snížení obranyschopnosti nebo poruchou funkce gonád, což může vést až k neplodnosti.