Albumin

Princip testu: fotometrické stanovení, bromkrezolová zeleň vytváří v kyselém prostředí s albuminem barevný komplex. Barevná intenzita komplexu je měřena při 630nm a je úměrná koncentraci albuminu ve vzorku.

Vzorek: sérum, plasma (heparin, EDTA).

Stabilita: 1 měsíc při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: hlavní protein krevní plazmy ( 75 – 80% jejího osmotického tlaku), transportní protein.

↑ dehydratace.

↓ porucha syntézy v játrach – proteinová podvýživa, onemocnění jater (cirhóza), zvýšeným katabolismem – poškozením tkáně, zánět, nefrotický syndrom, exudativní enteropatie, popáleniny.