Glukóza

Princip testu: Glukóza je za přítomnosti vody oxidována glukózaoxidázou a vzniká kyselina glukonová a peroxid vodíku, který reaguje s fenolem a 4- aminoantipyrinem v přítomnosti peroxidázy za vzniku červeného komplexu. Barevná intenzita komplexu je úměrná koncentraci glukózy ve vzorku.
Vzorek: sérum, plazma (heparin, EDTA, EDTA s fluoridem sodným), mozkomíšní mok.

Stabilita: 3 dny při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: zdroj energie, závisí na vstřebávání v tenkém střevě, glukoneogeneze, glykogenolýze.

stres, trauma, konvulze, extrémní fyzická námaha, feochromocitom, gastrinom, neoplazie exokrinního pankreatu, diabetes mellitus, hyperadrenokorticismus, aplikace progesteronů, thiazdových diuretik, renální insuficience, pankreatitida.

↓ hladovění, šok, křečové stavy, neoplazie exokrinního pankreatu, inzulinom, leiomyosarkom, hemangiosarkom, hypoadrenokorticismus, hypopituitarismus, jaterní dysfunkce, chronické malbsorpce, septické stavy, předávkování inzulinem.