Celkový bilirubin

Princip testu: fotometrické stanovení, konjugovaný bilirubin přímo reaguje se sulfodiazoniovou solí za vzniku barevného komplexu – azobilirubinu. Nekonjugovaný bilirubin reaguje se sulfodiazoniovou solí za přítomnosti akcelerátoru. Barevná intenzita komplexu je úměrná koncentraci celkového bilirubinu ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma (heparin).

Stabilita: 3 dny při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62mg/l, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam:  vzniká rozpadem hemoglobinu.

↑ akutní hemolýzy,resorpce hematomů a masivních vnitřních krvácenin, jaterní insuficience, cholestáza.