Celkový protein

Princip testu: fotometrické stanovení, biuretova reakce, proteiny se formují do barevného komplexu za přítomnosti měďnatých iontů v alkalickém prostředí. Barevná intenzita kompexu je úměrná koncentraci proteinu ve vzorku.

Vzorek: sérum, plasma (heparin, EDTA).

Stabilita: 1 měsíc při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 3,75 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: celkové množství bílkovin závisí především na poměru syntézy a degradace albuminu a immunoglobulinu. Meření celkového množství bílkovin v krvi se používá v diagnóze a léčbě mnoha nemocí týkajících se jater, ledvin nebo kostní dřeně. Odchylka od celkového množství bílkovin značí přítomnost dysproteinémie nebo poruchu rovnováhy vody.