Kyselina močová

Princip testu: fotometrické stanovení, kyselina močová je urikázou přeměnena na allatoin a peroxid vodíku. Vzniklý peroxid reaguje s ADPS a 4-minoantipyrinem v přítomnosti peroxidázy za vzniku vody a chinoniminového komplexu, jehož barevná intenzita vytvořeného komplexu je úměrná koncentraci kyseliny močové.

Vzorek: sérum, plazma (heparin), moč.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 5 měsíců při -20°C.

Interference: hemoglobin > 7,5 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam:  produkt katabolismu purinů, vytvářena v játrech, vylučována močí.

↑ snížená tubulární sekrece, insuficience ledvin, ledvinné kameny, leukemie, dna, zvýšený příjem purinů v potravě, hladovění, otrava olovem, diabetes mellitus, hypertyreóza, hyperparatyreóza.

↓ xantuinurie, nedostatečnost purinnukleosidfosforylázy.