Močovina

Princip testu: fotometrické stanovení, močovina je za přítomnosti vody a ureázy hydrolyzována za vzniku amoniaku a oxidu uhličitého. Vzniklý amoniak se v první reakci za přítomnosti glutamát-dehydrogenázy GLDH slučuje s 2-oxoglutarátem a NADH za vzniku glutamátu a NAD+. Snížení absorbance při l=340 nm je úměrné koncentraci močoviny ve vzorku.

Vzorek: sérum, plazma (heparin, EDTA), moč.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

Interference: hemoglobin > 10 g/dl, askorbát > 62mg/l, bilirubin > 20mg/dl, triglyceridy > 500 mg/dl.

Diagnostický význam: konečný produkt metabolismu aminokyselin, vylučuje glomerulární filtraci.

↑ renální selhání, intestinální a renální krvácení, hypotyreóza, hypoadrenokorticismus, horečka, šok, dehydratace, vysokoproteinová a nízkosacharidová dieta, aplikace katabolických preparátů.

↓ jaterní insufience, portosystémové zkraty, diabetes insipidus, psychogenní polydipsie, nízkoproteinová dieta, aplikace anabolických preparátů.