Odběr krve

Odběry krve provádějte do zkumavek s antikoagulantem  K3EDTA - nesrážlivá krev.
Při analýze vzorku až následující den je třeba pro stanovení WBC diferenciálu dodat i krevní nátěr provedený po odběru vzorku. Nikdy nepoužívejte k odběru zkumavky s heparinem, nelze stanovit krevní obraz !


Množství vzorku:
min. 200 ul krve - krevní obraz + 3 populační diferenciál
min. 200 ul krve - krevní obraz + 5 populační diferenciál
min. 50 ul - retikulocyty
min. 50 ul - krevní skupiny