Krevní obraz

Princip testu: impedanční metoda / fotometrické stanovení HGB, analýzu krevního obrazu provádíme na veterinárním hematologickém analyzátoru EXIGO-VET. Minimální množství vzorku 200 ul.

Vzorek: plná krev EDTA.

Stabilita: 1 den při 2-8°C.

Interference: lipémie.

Měřené parametry krevního obrazu:  

RBC- erytrocyty
WBC - leukocyty
PLT - trombocyty
HGB - hemoglobin
HCT - hematokrit
MCV - střední objem červených krvinek
MCH - průměrné množství hemoglobinu v červené krvince
MCHC - průměrná koncentrace hemoglobinu v červených krvinkách