Krevní obraz + 5-pop. mikroskopický diferenciál WBC

Princip testu: impedanční metoda / fotometrické stanovení HGB, WBC diferenciál - mikroskopické vyhodnocení krevních nátěrů. Minimální množství vzorku 200 ul.

Vzorek: plná krev EDTA.

Stabilita: max. 3 hod. při 2-8°C.

Parametry krevního obrazu:   
RBC - erytrocyty
MCV - střední objem erytrocytů
WBC - leukocyty
PLT - trombocyty
HGB - hemoglobin
HCT - hematokrit
MCV - střední objem červených krvinek
MCH - průměrné množství hemoglobinu v červené krvince
MCHC - průměrná koncentrace hemoglobinu v červených krvinkách
MON - Monocyty
LYM- Lymfocyty
NEU/T - Neutrofily (tyčky)
NEU/S - Neutrofily (segmenty)
EOS - Eosinofily
BASO - Basofily