NT-proBNP

Princip testu: Chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce, velmi přesný test na stanovení obsahu NT-proBNP v plazmě/séru.

Vzorek: K3EDTA plazma, sérum - chlazené.

Stabilita: 4 hod při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam:  specifický marker pro diagnostiku srdečního selhání, zvýšené hodnoty rovněž u cirhózy jater