fT4 - Canine/Feline

Princip testu: chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce, velmi přesný test na stanovení obsahu volného thyroxinu v séru/ plazmě u psů a koček. Kalibrováno na veterinární séra.

Vzorek: sérum/ plazma.

Stabilita:  7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam:  thyroxin je hormon produkovaný ve štítné žláze, váže v těle jód. Thyroxin řídí oxidaci živin v tkáních a jejich stupeň využití. Oproti koncentraci celkového T4 není koncentrace volného thyroxinu fT4 závislá na koncentraci vazebných proteinů. ¨Nemění se tedy v případě zvýšené nebo snížené koncentrace  vazebných proteinů způsobených ostatními vlivy. Proto fT4 odráží skutečný stav štítné žlázy.