LH

Princip testu: Chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce.

Vzorek: sérum/plazma.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam: Lutropin (luteinizační hormon) je hormon, který podporuje tvorbu pohlavních hormonů. Využítí u stanovení termínu krytí u fen.