Parathormon

Princip testu: Chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce.

Vzorek: sérum/plazma.

Stabilita: do 30 min po odběru zcentrifugovat plazmu/sérum zamrazit a transportovat na ledu

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam: Parathormon (PTH) je peptidický hormon vylučovaný v příštítných tělískách. Jeho hlavní funkcí je zvyšovat kalcémii, tedy hladinu vápníku (Ca2+) v krvi. Zvýšená hladina parathormonu vede ke stimulaci osteoklastické aktivity, díky tomu dochází k demineralizaci kostí. Hypertyreóza bývá spojena s hyperfosfatemií a zvýšením hladiny parathormonu v plazmě.