PLI - Feline

Princip testu: chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce, velmi přesný test na stanovení obsahu PLI (pancreatic lipase  imunoreaktivity) v kočičím séru. Specifický kit určený pouze pro stanovení PLI u koček.

Vzorek: sérum, 12 hodin nalačno.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum, 

Diagnostický význam: PLI představuje orgánově specifický, vysoce diagnosticky efektivní ukazatel pro diagnostiku pankreatitidy u koček.