Progesteron

Princip testu: chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce.

Vzorek: sérum, 12 hodin nalačno.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam: stanovení progesteronu k určení optimální doby pro krytí.