T4 - Canine/Feline

Princip testu: chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce, velmi přesný test na stanovení obsahu thyroxinu v séru. Kalibrováno na psí/kočíčí séra, vyšší citlivost a přesnost než u stanovení humánními kity na jiných imuno analyzátorech.

Vzorek: sérum.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam: hormon produkovaný ve štítné žláze, váže v těle jód. Thyroxin řídí oxidaci živin v tkáních a jejich stupeň využití.