TLI - Feline

Princip testu: chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce, velmi přesný test na stanovení obsahu TLI (tripsinu podobné imunoreaktivity) v kočičím séru. Specifický kit určený pouze pro stanovení TLI u koček.

Vzorek: sérum, 12 hodin nalačno.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum, hodnoty mohou být falešně zvýšeny ledvinnou insuficiencí, proto se u koček doporučuje souběžně měřit i parametry ledvin.

Diagnostický význam: TLI představuje orgánově specifický, vysoce diagnosticky efektivní ukazatel pro diagnostiku insuificience exokrinní sekrece slinivky (EPI).