TLI - Canine

Princip testu: chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce, velmi přesný test na stanovení obsahu TLI (tripsinu podobné imunoreaktivity) v psím séru. Specifický kit určený pouze pro stanovení TLI u psů.

Vzorek: sérum, 12 hodin nalačno.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam: TLI představuje orgánově specifický, vysoce diagnosticky efektivní ukazatel pro diagnostiku insuificience exokrinní sekrece slinivky (EPI). Při diagnostice EPI doporučujeme stanovit i koncentraci vitamínu B12, který je v 87% případů při EPI snížen.