TSH - Canine

Princip testu: Chemiluminiscenční imunoenzymatická reakce, velmi přesný test na stanovení obsahu thyreotropinu v séru. Kalibrováno na psí séra, vyšší citlivost a přesnost než u stanovení humánními kity na jiných imuno analyzátorech.

Vzorek: sérum.

Stabilita: 7 dní při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza, lipemické sérum.

Diagnostický význam:  thyreotropní hormon je glykoprotein, který stimuluje syntézu hormonů štítné žlázy.