Vitamín A

Princip testu: Stanovení se provádí HPLC s hmotnostní spektrometrií.

Vzorek: sérum.

Stabilita: 48 h při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza.

Diagnostický význam:  Nedostatek spůsobuje šeroslepost,

Funkce vitamínu A:

·       Podíl na mechanismu fotorecepce světločivných elementů sítnice

·       Epitelové funkce

·       Lipoproteinová a subcelulární integrita

·       Lysosomová stabilita

·       Podíl na syntéze steroidů a glykoproteinů

·       Klíčová komponenta reprodukce a embryogeneze

·       Buněčná proliferace a diferenciace

·       Imunologická integrita

·       Buněčná proliferace a diferenciace

·       Genová exprese, karcinogeneze

·       Růst kostí

·       Potencionálně též antioxidant