Vitamín D

Princip testu: Stanovení se provádí HPLC s hmotnostní spektrometrií.

Vzorek: sérum.

Stabilita: 48 h při 2-8°C, 1 měsíc při -20°C.

Interference: hemolýza.

Diagnostický význam:Vitamín D je hormon, nejde o skutečný vitamín.Jedná se v tucích rozpustné sekosteroidy. Organismus získává vitamín D jak potravou, tak z vlastní produkce pod vlivem UV záření (o délce 230 - 313) v kůži. Každodenní expozice slunečnímu záření v délce 15 minut stačí pro dosažení dostatečných plazmatických hladin. Aktivní metabolit 1,25-dihydroxyvitamín D zvyšuje absorpci kalcia v tenkém střevě a zvyšuje resorpci kalcia v kosti.