Koagulace

PT

aP TT

Odběr krve

Odběry krve provádějte do zkumavek s antikoagulantem 3,2% citrát sodný (1:10) - nesrážlivá krev.
POZN: Je třeba dodržet přesný poměr mezi krví a nesrážlivým činidlem úplným naplněním zkumavky až po rysku! Pro analýzu nepoužívejte první mililitr odebrané krve.

V případě analýzy následující pracovní den je třeba okamžitě po odběru centrifugovat a čistou plasmu přepipetovat do čisté plastové zkumavky a skladovat při 2-8°C 

Vzorek je třeba dopravit do laboratoře co nejdříve
Množství vzorku:
Zkumavky - Sarstedt Na-Citrate  - 1,4 ml