Koagulace

PT

aPTT

aPTT

Princip testu: mikropůtokový čip, LABonCHIP technologie

Vzorek: plná krev Na-Citrát/Na-Citrát plazma.

Stabilita: plná krev Na-Citrát 2hod na ledu, Na-citrát plazma 1 den při 2-8°C.

Interference: lipémie.