Nové testy v naší nabídce

16.01.2013 19:44

Rozšiřujeme naše spektrum vyšetření o specifickou psí pankreatickou lipázu a čpavek. Vyšetření stanovujeme na biochemickém analyzátoru FUJIFILM DRICHEM 4000i.