Novinky

Rychlá detekce dermatofytů

19.03.2021 15:24
Naši nabídku vyšetření jsme rozšířili o rychlý test (detekci) dermatofytů vyvinuté firmou Megacor Rakousko. Stanovení dermatofytů na počkání! Výsledek je znám do 30 minut. Dermatofytózy / kožní onemocnění patří k nejčastějším infekčním dermatózám u společenských a hospodářských zvířat, ale také u...

SAA - Feline (sérový amyloid A)

10.10.2019 10:18
S platností od října 2019 provádíme analýzu SAA u koček. SAA (sérový ​​amyloid A) je tukový protein syntetizovaný výhradně v játrech. Transportuje cholesterol do jater. Je součástí proteinů a průběhu akutní fáze zánětu (APPs). Indukuje enzymy, které rozkládají extracelulární matrix. SAA je je...

Progesteron - expresní vyšetření

20.07.2018 08:10
S platností od 20.7. 2018 poskytujeme nadstandardní službu ve formě expresního vyšetření progesteronu. Vyšetření provedeme do 30 minut od přijetí vzorku do naší laboratoře. Vyšetření provádíme i o sobotních službách.

Prázdninový provoz naší laboratoře

23.06.2016 10:40
Dovolujeme si Vás informovat o změně provozní doby naší laboratoře během letních prázdnin. Po dobu od 2.7.2016 až 27.8.2016 bude sobotní pohotovostní služba přerušena. Laboratoř bude tedy otevřena pouze ve všední dny. Sobotní provoz bude obnoven po prázdninách a to od 3.9.2016. Děkujeme za...

Stanovení fruktosaminu

24.09.2014 10:30
Od 22.9.2014 jsme zavedli rutinní stanovení Fruktosaminu. Výsledky vyšetření jsou zasílány v den doručení vzorku do laboratoře.

LETNÍ AKCE LABORATOŘE VLAB

03.07.2014 10:31

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ LABORATOŘE VLAB

01.07.2014 10:29
Rádi bychom Vás informovali, že po dobu letních prázdnin, tj. od 5.7. - 30.8. 2014, bude laboratoř otevřena pouze ve všední dny. Sobotní pohotovost bude po tuto dobu přerušena a znovu obnovena opět po prázdninách od 6.9. 2014.

Nový test vitamín E

16.01.2014 10:01
Rozšiřujeme naše spektrum vyšetření o vitamín E. Vitamín E je označení skupiny látek zvané tokoferoly, je rozpustný v tucích a v organismu a slouží jako nejdůležitější antioxidant. Jako takový chrání buňky před oxidačním stresem a účinky volných radikálů. Nedostatek vitamínu E je často...

Nové testy v naší nabídce

16.01.2013 19:44
Rozšiřujeme naše spektrum vyšetření o specifickou psí pankreatickou lipázu a čpavek. Vyšetření stanovujeme na biochemickém analyzátoru FUJIFILM DRICHEM 4000i.