FeLV antigen

Princip testu: vzorek se nanese na strip kde je imobilizována protilátka. Stanovení je založeno na bázi chromatografie.

Typ vzorku: sérum, heparinizovaná plazma, krev K3EDTA.

Typ zvířete: kočka.

Stabilita: 48 hodin při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C, pro delší transport odebranou krev odstřeďte a přepipetujte do čisté zkumavky.

Další informace: toto stanovení pokytuje výsledek - negativní/pozitivní, v případě pozitivního výsledku doporučujeme potvrdit metodou ELISA/PCR.

Diagnostický význam: slouží k průkazu antigenu FeLV v krvi.