Leptospira spp. IgM protilátky

Princip testu: vzorek  se nanese na strip kde je imobilizován antigen. Stanovení je založeno na bázi chromatografie.

Typ vzorku: sérum, heparinizovaná plazma, krev K3EDTA.

Typ zvířete: pes.

Stabilita: 48 hodin při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C, pro delší transport odebranou krev odstřeďte a přepipetujte do čisté zkumavky.

Další informace: toto stanovení poskytuje výsledek - negativní/pozitivní, v případě pozitivního výsledku doporučujeme potvrdit metodou IFT nebo ELISA.

Diagnostický význam: potvrzení daného onemocnění, kontrola průběhu nemoci, slouží k diagnostice IgM protilátek v brzké fázi onemocnění.