Borrelia sensu lato protilátky

Princip testu: vzorek séra/plazmy se nanese do jamky obsahující imobilizovaný antigen. IgG nebo IgM protilátky se naváží na antigen. Poté je přidán konjugát obsahující anti-IgG nebo anti-IgM protilátky s navázanou fluorescenční značkou. Vyhodnocení se provádí na fluorescenčním mikroskopu. V případě pozitivního nálezu se stanovuje titr protilátek.

Typ vzorku: sérum, heparinizovaná plazma.

Stabilita: 48 hodin při 2-8°C, 3 měsíce při -20°C, pro delší transport odebranou krev odstřeďte a přepipetujte do čisté zkumavky.

Další informace: standardně stanovujeme IgG i IgM protilátky.

Diagnostický význam: potvrzení daného onemocnění, kontrola průběhu nemoci.