Vybavení laboratoře

Biochemie

K rutinnímu biochemickému vyšetření používáme analyzátor ACCENT MC240 renomované firmy CORMAY. Biochemické reagencie, kalibrační a kontrolní materiály k analýzám používáme od stejné společnosti, tzn. že je vytvořen uzavřený systém měření a výrobce odpovídá za správnost a přesnost biochemických analýz. Současně se zúčastňujeme kontrolních cyklů a v pravidelných intervalech porovnáváme své výsledky s jinými laboratořemi.

Měřené parametry:

Glukóza, celkový bilirubin, přímý bilirubin, močovina, kreatinin, kyselina močová, celkový protein, albumin, žlučové kyseliny, fosfor, vápník, hořčík, železo, alaninaminotrasferáza, aspartátaminotransferáza, lipáza, cholesterol, alkalická fosfatáza, kreatinkináza, laktátdehydrogenáza,  amyláza,  triacylglyceroly, phenobarbital, fruktosamin.

 

Biochemie - ionty

Ionty měříme klinickým iont-selektivním analyzátorem EASYLYTE s vestavěným veterinárním módem.

Měřené parametry:

Sodík, draslík, chloridy - sérum/moč

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biochemie - suchá chemie

na veterinárním analyzátoru FUJIFILM DRICHEM 4000i stanovujeme čpavek (z plné krve nebo séra) a v-LIP pankreatickou psí lipázu (jediná fotometrická metoda pro diagnostiku pankreatitidy s 91% korelací k c-pLi - canine-pancreatic lipase imunnoreactivity).  

Měřené parametry:

v-LIP-Canine, NH3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hematologie

K měření krevního obrazu používáme špičkový veterinární hematologický analyzátor EXIGO-EOS švédské výroby, jenž je schopen měřit až 20 druhů zvířecí krve. Výhodou analyzátoru je tzv. plovoucí diskriminátor, který umožňuje velmi přesně diferencovat počty a objemy krevních buněk v závislosti na druhu zvířete. Analyzátor měří 19 parametrů krevního obrazu včetně 4-populačního diferenciálního rozpočtu bílých krvinek. V pravidelných cyklech měříme kontrolni krve dodávané a certifikované výrobcem analyzátoru  k zajištění správnosti a přesnosti měření.

Měřené parametry:

RBC, RDWa, RDW%, PLT, MPV%, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, WBC + 4 populační diferenciál LYMa, LYM%, MONa, MON%, NEUTa, NEUT%, EOSa, EOS%

 

Mikroskopická analýza:

Pro veterináře, kteří požadují kompletní diferenciální rozpočet bílých krvinek provádíme mikroskopickou analýzu krevních nátěrů.

LYM- lymfocyty
MON - monocyty
NEU (TYČ) - neutrofily-tyčky
NEU (SEG) - neutrofily-segmenty
EOS - eosinofily
BAZ - bazofily

 

 

 

 

Biochemie - urgentní parametry

Ke stanovení acidobazické rovnováhy, iontů a dalších urgentních parametrů máme k dispozici analyzátor EPOC od kanadské firmy EPOCAL. Analyzátor pracuje na bázi biočipové technologie.

Měřené parametry:

pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl-, iCA2+, glukóza, hematokrit, laktát, kreatinin, HCO3, TCO2, Base Excess, sO2, hemoglobin

 

Imunologie

Analyzátor DPC umožňuje analyzovat imuno parametry T4-Canine, TSH-Canine, fT4-Canine/Feline zvířecí krve pomocí reagenčních souprav vyvinutých speciálně pro použití ve veterinární IN-VITRO diagnostice. 

Měřené parametry:

T4-Canine, TSH-Canine, TLI-Canine, fT4-Canine/Feline, Progesteron, Testosteron, Kortisol

 

 

 

Imunochemický fluorescenční veterinární analyzátor FUJIFILM AU-10 využívající technologie "SPF" (fluorescenční detekce na tenké vrstvě) umožňuje statimové stanovení progesteronu a možnost stanovení dalších parametrů jako T4-Canine/Feline, TSH, kortizol, žlučové kyseliny, SAA.

 
 
 
 

Serologie

 

 

 

 

 

Špičkový fluorescenční mikroskop EUROMEX OXION pro stanovení titrů protilátek metodou IFAT (IFT-FUO).

 

 

 

 

 

 

Mikrobiologie

 

Hmotnostní spektrometr MALDI-TOF microflex pro přesnou typizaci mikroorganismů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroprocesorový digitání termostat Binder CO2 s řízenou atmosférou pro anaerobní a mikroaerofilní kultivace.

Digitální thermostat Binder pro aerobní kultivace

Další laboratorní vybavení

UV-VIS spektrometr, pH-metr, mikrodestičkový reader, reverzní osmóza pro purifikaci vody, autokláv pro sterilizaci médií, půd, skla, plastu a dekontaminaci, elektroforetické vybavení pro agarózové, akrylamidové elektroforézy a elektroblotování, ultrazvukový desintegrátor, centrifugy a další drobné laboratorní přístroje.